shim

WITAMY NA STRONIE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 20 W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 17 W KATOWICACH

         logo

 STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 20

 FACEBOOK PRZEDSZKOLA

 

 


OGŁOSZENIE

Dnia 24.06.2024r.(poniedziałek)

o godz. 1700 odbędzie się zebranie z rodzicami

dzieci nowoprzyjętych na rok szkolny 2024/2025.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Dnia 26.06.2024r. od godz.900 do 1100

zapraszamy na zajęcia otwarte. 


 

UWAGA  RODZICE – OPIEKUNOWIE

dzieci, które będą uczęszczały do naszego przedszkola

w roku szkolnym 2024/25, proszeni są o pobranie ze strony internetowej

www.mp20.katowice.pl

lub bezpośrednio z placówki

DEKLARACJI OKREŚLAJĄCEJ WARUNKI POBYTU

I WYŻYWIENIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU
wypełnienie jej, podpisanie i złożenie w przedszkolu

 do dnia 9 sierpnia 2024r.

Umowa str. 1 (pdf)
Umowa str. 2 (pdf)


 

CO DAJE DZIECKU POBYT W PRZEDSZKOLU ?

 

 

  • pozwala na nawiązania pierwszych kontaktów społecznych,
  • zapewnia warunki do radosnej zabawy indywidualnej i w zespole dziecięcym,
  • umożliwia poznawanie świata poprze samodzielne badanie, doświadczanie i eksperymentowanie,
  • zapewnia warunki do systematycznego zdobywania nowej wiedzy i umiejętności,
  • stymuluje wszechstronny rozwój dziecka, tworzy odpowiednie warunki sprzyjające indywidualnemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu,
  • zaspokaja potrzebę jedzenia i picia zgodnie z potrzebami dziecka, uczy zasad zdrowego żywienia,
  • rozpoznaje i uwzględnia w podejmowanych działaniach dydaktycznych i wychowawczych tempo rozwoju każdego z wychowanków,
  • tworzy optymalne warunki do snu i wypoczynku,
  • sprzyja odkrywaniu zdolności twórczych dziecka,
  • pomaga w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań każdego dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

shim