shim

Koncepcja Pracy Przedszkola i Ramowy rozkład dnia

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

6.00 – 7.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań. Rozmowy okolicznościowe i zaplanowane. Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa.

7.00 – 8.15 Zabawy Dydaktyczne. Czynności porządkowo-gospodarcze. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych.    

8.15 - 8.45  Śniadanie.

8.45– 10.00 Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Realizacja Podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

10.00 – 11.15 Zajęcia twórcze. Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci.

11.15 – 11.30 Czynności samoobsługowo-gospodarcze. Przygotowanie do posiłku.

11.30 – 12.00  Obiad.

 

godz.

dzieci młodsze

godz.

dzieci starsze

 

   12.00  -   14.15

 

Odpoczynek –leżakowanie (słuchanie bajek literackich i muzycznych.)

 

 

12.00-13.45

Relaksacja i wizualizacja. Słuchanie bajek literackich i muzycznych. Pobyt na świeżym powietrzu. Zajęcia twórcze - praca zespołowa i indywidualna. Realizacja programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli. Zabawy z inicjatywy dzieci.

 14.15 -   14.30

Czynności samoobsługowe, porządkowo-gospodarcze i higieniczne

 13.45- 14.00

Czynności samoobsługowe, porządkowo-gospodarcze i higieniczne


14.30 -  14.45


Podwieczorek.


 14.00- 14.15


Podwieczorek.

   14.15/14.45 – 17.00 Zabawy zorganizowane lub dowolne. Indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno kompensacyjna. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. Kontakty indywidualne. Rozchodzenie się dzieci.

 

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 20 W KATOWICACH

NASZE PRZEDSZKOLE DBA O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECI W KLIMACIE BEZPIECZEŃSTWA, ŻYCZLIWOŚCI I AKCEPTACJ

DZIECI NABYWAJĄ WIEDZĘ   I UMIEJĘTNOŚCI poprzez:

1.      Udział w zajęciach dydaktycznych dostosowanych do możliwości i zainteresowań dzieci

2.  Udział w wycieczkach

3.  Udział w warsztatach:

·        plastycznych

·        teatralnych

·        muzycznych

·        przyrodniczych

·        kulinarnych

 4. Spotkaniach z ciekawymi

     ludźmi: górnik, zespół folklorystyczny, leśnik,

     strażacy,   muzycy,   aktorzy,  policjant, 

     pielęgniarka,  ratownik  medyczny

 5. Uczestnictwo w imprezach kulturalnych:

·        comiesięczne teatrzyki w przedszkolu

·        wyjścia do teatru

·        wyjścia do kina

·        wyjścia do Muzeum Śląskiego

·        comiesięczne koncerty muzyczne

6.  Udział w programach   i projektach edukacyjnych:

 • Ogród ostoja zwierząt
 • Herliczek;
 • Święto drzewa
 • Sprzątanie Świata
 • Zabawy badawcze  i dowolne w ogrodzie edukacyjnym
 • Techniki Freineta
 • Projekt "Mniszek lekarski"
 • Projekt "Mamo, tato wolę wodę"
 • Program „Czyste Powietrze Zdrowe  Pokolenia” 

DZIECI UCZĄ SIĘ AKCEPTACJI SIEBIE I INNYCH ORAZ DBAŁOŚCI  O BEZPIECZEŃSTWO poprzez:

1.      Codzienne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, zabaw i wyjść

2.      Codzienny trening samodzielności w samoobsłudze

3.      Kodeks grupy

4.      Codzienne zabawy ruchowe w sali i w ogrodzie przedszkolnym

5.      Udział w programach: Czyste powietrze wokół nas; Hej zabawo; Zdrowy przedszkolak

6.   Udział w zajęciach metodami: W.Scherbone; Pedagogiki Zabawy

7.      Udział w warsztatach:Pierwsza pomoc,Bezpieczny przedszkolak

 

DZIECI PREZENTUJĄ SIĘ W ŚRODOWISKU 

1.W przedszkolu:

 • Spotkanie z Jesienią
 • Występy z okazji Dnia babci   i dziadka
 • Występy z okazji Dnia mamy  i taty
 • Pożegnanieprzedszkola
 • Bal karnawałowy
 • Spotkanie przy opłatku
 • Konkurs matematyczny
 • Kiermasze

2.Poza przedszkolem:

 • Spotkanie Barbórkowe w Domu Kultury
 • Jasełka w kościele
 • Dzień Dziecka w WSP

4.Udział w konkursach:

 • plastycznych
 • muzycznych
 • tanecznych     
 • teatralnych

  NASI PARTNERZY W WYCHOWANIU

RODZICE:

1. Przepływ informacji:

·  strona internetowa, zebrania, biuletyn, skrzynka sugestii, tablica informacyjna,   

    konsultacje, kronika przedszkolna

2. Udział rodziców:

·  zajęciach otwartych, wycieczkach, uroczystościach,  imprezach przedszkolnych

3. Współudział w przygotowaniu imprez

4. Współudział w łagodzeniu ujemnych skutków adaptacji:

·  zebranie z rodzicami, dni otwarte

5. Wzbogacanie bazy przedszkolnej przez dostarczanie artykułów papierniczych, plastycznych, zabawek

6. Udział w akcjach:

·  zbiórka  zakrętek, makulatury, baterii,

·  zbiórka karmy dla zwierząt z Leśnego Pogotowia

· "Okruszek dla ptaka nieboraka", "Pełny karmnik" dokarmianie ptaków

· "Każdy ptaszek ma swój domek" – wieszanie budek lęgowych

ŚRODOWISKO:

1. współpraca z Miejską Biblioteką na ul. Wajdy

2. współpraca z Domami Kultury na Koszutce i Bogucicach

3. współpraca z nadleśnictwem

4. współpraca z Kościołem św. Szczepana

5. współpraca z WSP

6. współpraca z RTPD ( Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew)

7. współpraca ze szkołami 62 i 13

8. współpraca z przedszkolami 22, 45, 49, 2,

9. współpraca z Leśnym Pogotowiem w Mikołowie

10. współpraca z MOPS Katowice

11. współpraca ze Strażą Pożarną w Katowicach

12. współpraca z Policją

13. współpraca z Liceum Ogólnokształcącym nr4 w Katowicach

14. współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr5

15. współpraca z Śląską Grupą Wojewódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA

shim