shim

WITAMY NA STRONIE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 20 W KATOWICACH, W KTÓRYM DBA SIĘ O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECI W KLIMACIE BEZPIECZEŃSTWA, ŻYCZLIWOŚCI I AKCEPTACJI

         logo

 

ZAPRASZAMY do polubienia naszej strony na facebooku  www.facebook.com/Miejskie-Przedszkole-nr-20-w-Katowicach 1611953852403955/timeline/,

   

 


Kochani Rodzice, 

Zapraszamy do skorzystania z propozycji przygotowanych dla dzieci przez naszych nauczycieli do pracy w domu.

Gdzie szukać?

W zakładce BIULETYN danej GRUPY


WAŻNY KOMUNIKAT!

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną i związanymi z nią ograniczeniami, bardzo prosimy rodziców o przesyłanie na niżej podane adresy mailowe naszej placówki, swoich adresów mailowych (Kto z Państwa inaczej się nazywa niż Wasze dziecko, proszę napisać o jakie dziecko chodzi), na które będzie wysyłana kwota opłaty przedszkolnej.

Paski będą do odbioru po powrocie dzieci do przedszkola. Okres od 16 marca do 13 kwietnia traktowany jest jako dni wolne.
adresy: halina.ciba.mp20@wp.pl
             intendent20@interia.pl


NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Elektroniczny nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, na rok szkolny 2020/2021, został uruchomiony w poniedziałek 23 marca i odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem: http://katowice.podstawowe.vnabor.pl/

Na zgłoszenie/rekrutację dziecka, i dostarczenie do placówki pierwszego wyboru podpisanego zgłoszenia/wniosku rodzic ma czas do 3 kwietnia b.r. do godz. 15:00.

Dla rozwiania ewentualnych wątpliwości zamieszczamy szczegóły dotyczące naboru:

 Od 23 marca 2020 r. od godz. 9:00 do 3 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00

Zgłoszenie kandydata/złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego zgłoszenia/wniosku (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) do placówki pierwszego wyboru;

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, jeśli nie będzie możliwości podpisania przez obojga rodziców zgłoszenia/wniosku, istnieje możliwość rozpatrywania wniosku podpisanego przez jednego z rodziców wraz z oświadczeniem, iż drugi rodzic nie wnosi uwag co do wyboru szkoły, z zastrzeżeniem, że drugi rodzic zostanie wezwany do uzupełnienia podpisu niezwłocznie, po ustaniu zagrożenia o którym mowa.

 Od 23 marca 2020 roku od godz. 9:00 do 6 kwietnia 2020 roku godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;

 23 kwietnia 2020 roku o godz. 9:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

 od 23 kwietnia 2020 roku od godz. 9:00  do 5 maja 2020 roku do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia;

 7 maja 2020 roku o godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W związku z rekrutacją do szkół podstawowych, istnieje możliwość przekazania tzw. wniosku papierowego poprzez włożenie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowy, wskazany przez szkołę podstawową.

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa, zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną. Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.


 Szanowni Rodzice,

Został  w naszym kraju ogłoszony stan epidemii. Stan zdrowia pracowników przedszkoli jest monitorowany przez władze naszego Miasta.

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za cotygodniową informację,  czy w rodzinach dzieci uczęszczających do naszego przedszkola wystąpiły przypadki: hospitalizacji, kwarantanny lub nadzoru sanitarnego. Wspólnie walczymy z koronawirusem i wspólnie też musimy dołożyć wszelkich starań, by wznowienie zajęć, bez względu na to kiedy ono nastąpi,  nie rodziło w naszym środowisku żadnych, nawet najmniejszych zagrożeń.

Trwajmy w przestrzeganiu wszelkich zaleceń, jak długo możemy pozostańmy w domach, a może wtedy WYGRAMY!

Jeśli ktoś z rodziców chciałby popracować z dziećmi z podręcznikami (chodzi o dzieci z Rekinków i Złotych Rybek), a nie odebrał ich przed kwarantanną, to można przyjść do przedszkola w godz. od 8-15.

 Z serdecznymi pozdrowieniami i nadzieją na dobre wieści od Państwa

Dyrektor Przedszkola Halina Ciba                                                                                        


 

UWAGA RODZICE!

Wypełnione

Pamiętniki Młodego Czytelnika

można jeszcze przynieść po KWARANTANNIE

do p. Justyny z Muszelek


 

Nabór do przedszkoli, których

organem prowadzącym jest miasto Katowice

rozpocznie się 16.03.2020r. od godz. 9.00,

a zakończy się 04.04.2020r. o godz. 15.00 (termin został przedłużony)

 

   CO DAJE DZIECKU POBYT W PRZEDSZKOLU ?

 

  • pozwala na nawiązania pierwszych kontaktów społecznych,
  • zapewnia warunki do radosnej zabawy indywidualnej i w zespole dziecięcym,
  • umożliwia poznawanie świata poprze samodzielne badanie, doświadczanie i eksperymentowanie,
  • zapewnia warunki do systematycznego zdobywania nowej wiedzy i umiejętności,
  • stymuluje wszechstronny rozwój dziecka, tworzy odpowiednie warunki sprzyjające indywidualnemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu,
  • zaspokaja potrzebę jedzenia i picia zgodnie z potrzebami dziecka, uczy zasad zdrowego żywienia,
  • rozpoznaje i uwzględnia w podejmowanych działaniach dydaktycznych i wychowawczych tempo rozwoju każdego z wychowanków,
  • tworzy optymalne warunki do snu i wypoczynku,
  • sprzyja odkrywaniu zdolności twórczych dziecka,
  • pomaga w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań każdego dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

shim