shim

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

w roku szkolnym 2022/23

 

Przewodnicząca:

 

 

 

Zastępca przewodniczącego: 

pani Dorota Machowiak 

Skarbnik:

pani Małgorzata Górowska

 

 

 

 

 

shim